Knowledgebase
Oldenburger Automatisering > Help Desk > Knowledgebase

Search help:


Verschil in debiteuren balans en debiteuren overzicht openstaande posten

Solution

Dit probleem kom ik regelmatig tegen. De oorzaak ligt hem meestal in het feit dat er fouten tijdens een boeking of correctie zijn gemaakt.  Denk ik dit geval bijvoorbeeld aan boeken van facturen in een foutief boekjaar, het laten vervallen van facturen en de boeking niet verwijderen uit het verkoopboek e.d.

Om hierop wat makkelijker te controleren hebben wij voor u een SQL script gemaakt welke een uitdraai maakt van uw database boekingen met betrekking tot uw debiteuren. Dit script ziet er als volgt uit:

SELECT DEBITEURCODE ,FACTUURCODE ,klantrel.naam ,[camdb].[dbo].[factuur].DATUM ,camdb.dbo.factuur.factuurbedrag ,sum([CREDIT]) AS Cred ,sum([DEBET]) AS Deb ,sum ([DEBET]) - sum([CREDIT]) totaal FROM [camdb].[dbo].[boeking] INNERJOIN [camdb].[dbo].[factuur] ON [camdb].[dbo].[boeking].FACTUURCODE = [camdb].[dbo].[factuur].FACTUURNUMMER INNERJOIN klantrel ON boeking.debiteurcode = klantrel.relnum where TEGENREKENING = '1100'AND camdb.dbo.boeking.DATUM between'2012-01-01'AND'2017-03-31'AND camdb.dbo.factuur.DATUM between'2012-01-01'AND'2017-03-31'groupby DEBITEURCODE, klantrel.naam, FACTUURCODE, camdb.dbo.factuur.DATUM,camdb.dbo.factuur.factuurbedrag HAVING (sum ([CREDIT]) - sum([DEBET])) <> 0ORDERby DEBITEURCODE, FACTUURCODE, camdb.dbo.factuur.DATUM, totaal

 

Let hierbij op dat u bij tegenrekening uw eigen debiteuren-grootboek rekening invult. Verder zult u ook de datums voor het overzicht moeten aanpassen in het script.

Indien u in het resultaat bij FACTUURBEDRAG het getal 0,00 ziet, heeft u te maken met een factuur welke op nul is gesteld, maar waarvan de boeking niet verwijderd is uit het verkoopboek.

Boekingen in een foutief boekjaar kunt u met onderstaand kort script heel makkelijk opsporen.

SELECT * from boeking whereDATEPART(yyyy,datum) <> boekjaar

Dit script zal alle regels weergeven waarvan het boekjaar ongelijk is aan het boekjaar van de boekdatum. Eventueel kunt u dit aanpassen via de database.

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Overzicht openstaande facturen met instelbare maandultimo
Overzicht openstaande facturen vanuit verkoopboek
Resultaatrekening (boekhouding)
Factuurboekingen
Zoeken inkoopboek/verkoopboek verschillen
Article details
Article ID: 122
Category: Boekhouden
Date added: 31-03-2017 07:29:53
Views: 603
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back