Help Desk
Oldenburger Automatisering > Help Desk

Search help:


Stellen van vragen.

Een ticket aanmaken kan alleen via deze link.

Stel uw vraag duidelijk. Mededelingen als "Ik word eruit gegooid, hoe kan dat?" of "Ik krijg een foutmelding wat kan er aan de hand zijn?" zijn absoluut onvoldoende. Geef een volledige beschrijving van de fout en eventuele foutcode. Geef ook de omstandigheden aan waarbij de fout zich voordeed.
Kijk ook in de kennisbank. Misschien heeft een ander het ook gehad en is er al een oplossing gegeven.


CAM software gebruikers met SQL database

Gebruikt u CAM software met een SQL database? Dan is er een nieuwe rubriek voor ART.
Hierin kunt u voorbeelden en query's downloaden die u misschien goed van pas komen en veel tijd bespaard.


Export naar Excel

Wist u dat uw rapporten gegenereerd in de SQL versie met de Report-builder compleet met verdichtingen kunt exporteren naar Excel? Ideaal voor uw accountant of interne controle afdeling!


 

Submit a ticket
Submit a new issue to a department

 
 

View existing ticket
View tickets you submitted in the past

 

 

Knowledgebase

» Top Knowledgebase articles: Views
 
» Latest Knowledgebase articles: Date added
 

» View entire Knowledgebase